Neprihlásený
Prihláste sa
Váš košík je prázdny

Ochrana osobných údajov

1. Kto sme?

S vašimi osobnými údajmi pracuje spoločnosť: Victory sport s.r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO 35 774 282, IČ DPH SK2020232786, registrovaný na Daňovom úrade Bratislava (ďalej len ,,Prevádzkujúci").

2. Aké osobné údaje spracuvávame?

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s priekumom trhu, spracúvame vaše osobné udaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, fax a titul.

3. Na aký účel spracuvávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracuvávame v prvom rade za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách, kontrolu kvality a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorých z tých spôsobov:

 • začiarknutím príslušných okienok pri registrácií, pred odoslaním žiadosti o kalkuláciu alebo záväznej objednávky
 • e-mailom na adresu victory@victorysport.sk
 • prihlásením sa na newsletter

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia na mail victory@victorysport.sk
 • zaslaním oznámenia na adresu Victory sport s.r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • Účtovnívctvo
  • Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.
 • E-shop
  • Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Kúpne zmluvy
  • Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Evidencia reklamácií
  • Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
  • Dokumenty týkajúce sa vymáhania pohľadávok a/alebo súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov
 • Marketing
  • Údaje sa uchovávajú po dobu 10tich rokov, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Slovenska, Českej republiky, Írska, prípadne inej krajiny EÚ. Tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov..

8. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Nadežda Borsigová

E-mail: victory@victorysport.sk

Tel.č.: 02/44632554

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám napísať na email victory@victorysport.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, či proti vašim právam.

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame pritom prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov minimálne prostredníctvom mena a hesla.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu (doplňte).

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania  osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom alebo inými prostriedkami.